Tips för att förbättra din skrivstil

För att bli en bättre författare måste du veta hur du är direkt och tydlig, samtidigt som du sätter din egen prägel på ditt skrivande.

Var direkt i ditt skrivande

Bra skrivande är tydligt och koncist. Skippa utfyllnadsord, som onödiga adverb och prepositionsfraser, då de bara tar upp plats och väger ner en mening. Säg exakt vad du menar på det mest direkta sättet.

Välj dina ord klokt

Det finns många sätt att skriva en mening, och det finns olika ord du kan välja för att förmedla samma idé. Välj alltid det enklaste av två ord. Använd bekant ordförråd istället för höga ord från det svenska språket. Enkla ord är mer direkta och lättare för alla läsare att förstå. Använd en synonymordbok om du behöver lite hjälp med att hitta en ersättare eller ett enklare sätt att säga något.

Korta meningar är mer kraftfulla än långa meningar

En berättelse tappar ånga av allt för mycket ord i en enda mening. Korta meningar är lättare att förstå, något som läsarna uppskattar. Undvik att försöka packa för mycket i en rad. Varje mening bör innehålla en tanke eller idé.

Använd alltid den aktiva rösten

Använd den aktiva rösten och följ meningsstrukturen subjekt-verb-objekt. Det är den mest direkta vägen till att göra en poäng. Med den aktiva rösten gör subjektet något, som är mer spännande än den passiva rösten, där något görs mot subjektet. Den passiva rösten kan vara grammatiskt korrekt, men den skapar långa, komplexa meningar och är ett svagare sätt att presentera information.

Granska och redigera ditt arbete

Att korrekturläsa ditt första utkast bör vara det första steget i din redigeringsprocess innan du lämnar över din berättelse till en professionell redaktör. Skärp ditt skrivande, kontrollera ditt ordval och meningsstruktur och finslipa din röst för att förbättra din stil.

Använd en naturlig, konversationston

Din skrivstil bygger på din egen unika röst. Kommunicera i din komfortzon. Med andra ord, skriv som du pratar. Forma idéer med dina ursprungliga tankar och röst, och gör ditt bästa för att undvika klichéer. Din skrivstil bör spegla din personlighet.

Läs kända författare

Plocka upp vilken bok som helst av Mark Twain så vet du att det är hans författarskap helt enkelt genom tonen i berättelsen och orden han använder. Stora författare sätter en stämpel på sitt skrivande med en signaturstil. Tillsammans med skönlitterära verk, läs Strunk and Whites berömda stilguide The Elements of Style. Lär dig hur andra författare skapar sin stil. Gör sedan samma sak med ditt eget skrivande.

6 Dec 2022