Vill du börja jobba som personlig assistent?

Ett utvecklande och trevligt yrke, det är att jobba som personlig assistent. Det innebär ofta att man är anställd av ett assistansbolag, som till exempelvis Ekens Assistans. Sedan kan man få en fast brukare, eller jobba med olika. Det beror lite på.

Idag är det många som jobbar som personlig assistent och arbetsgivare kan vara kommun, företag eller assistansanvändaren själv. 

När du jobbar som personlig assistent så ska du hjälpa en person med olika saker. Du får vara med i assistansanvändarens vardag och stödja personen så att det kan leva sitt liv och klara av grundläggande behoven med hjälp av dig.

Arbetsuppgifter kkan variera en hel del, beroende på vem du jobbar med, men kan bestå av hjälp vid måltider, hygien, klä av/på sig och sköta hemmet så väl som att vara med på saker som personen vill göra utanför hemmet.

Hur utbildar du dig till en personlig assistent?

Det går idag att jobba som personlig assistent utan någon direkt utbildning inom det. Men det bör finnas en avslutad gymnasieutbildning. Det är dock inte fel om du har gått någon form av vårdutbildning, det brukar underlätta. Ett annat alternativ är att du har arbetslivserfarenhet av vård på något sätt. 

Att arbeta som en personlig assistent är ett vårdyrke och kräver både kunskaper men också personliga egenskaper som ska passa för både arbetet och den som beviljats personlig assistans.  Så det är bra mycket mer som ska till än bara att ha "rätt utbildning". 

11 Apr 2022